Welcome at Husken.Org

Op 25 april 2004 heeft een team van 15 Radiozendamateurs een schoolstation verbinding met Andre Kuipers gemaakt.
Leerlingen van basisschool Salto, het Joris College en TUE Natuurkunde studenten zullen de vragen stellen.
Klik op de foto om deze in de originele resolutie te zien.

Het Ariss team van PI4TUE en de initiatiefnemers van dit evenement.

Een beeld van het antennepark boven op het Electro gebouw van de Technische Universiteit in Eindhoven.

Het radiocontact is vanaf de Technische Universiteit in Eindhoven gemaakt via een zendstation dat voor de gelegenheid is voorzien van extra antennes.

In het Esrac lokaal, op de dertiende verdieping van het Electro-gebouw, worden de videobeelden bewerkt en via Internet en ATV over Nederland verspreid.

Een rechtstreekse videolink met het Auditorium zorgt ook daar voor beeld en geluid.

De laatste instructie voordat er contact gemaakt gaat worden.

De eerste en tevens jongste vragensteller staat paraat.

Iedereen in de zaal wacht in spanning tot het moment dat ISS binnen bereik komt.

De zendamateurs zitten klaar om de verbinding te openen.

Het radiocontact komt niet tot stand.
ISS passeert zonder dat er een verbinding wordt gemaakt.
Teleurstelling alom.

Na overleg met Estec krijgen we alsnog de gelegenheid een verbinding met ISS te maken tijdens de volgende passage.

En nu komt de verbinding meteen vanaf de eerste seconde tot stand.

In rap tempo worden de vragen door de leerlingen gesteld en door Andre Kuipers beantwoord.

Andre Kuipers bij de glove box.
Hier wordt het Arges experiment voor de Technische Universiteit Eindhoven uitgevoerd.

Tot slot nogmaals het ARISS team.

Dank aan allen die aan het slagen van dit project hebben bijgedragen.

Foto's gemaakt door:

Paul Veldkamp

Henk Hamoen

Frans de Jong

Bart van Overbeeke

Esa / Estec

W. Liebregts (Joris College)